Siste nytt

Velkommen på kurs »

22-09-2014

I år har Marfanforeningen gleden av å invitere til en utvidet kurshelg i Bergen. Det er satt opp 4 ulike kursgrupper så her er det ingen grunn for å sitte hjemme, kom heller på kurs.

Endring i organsisasjonsmodell på TRS »

22-09-2014

Ny senterleder på TRS

Hva med oss? – Kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne »

11-08-2014

Et samlivskurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom.

Marfanforeningen © 2004-12
Gnist - web som funkler! - ©2011 | KP Webpublisering og webdesign med Siteman CMS